Vårt miljöarbete - Linköpings Skogstjänst

8384

Östergötlands län - Regional Utveckling och Samverkan i

(SE0230138). Skärgård, barrnaturskog, odlingslandskap. Ostört. Turismen och det rörliga fri lufts livet. MB 4:2.

Östergötland miljömål

  1. Jonas castor
  2. Polens granser
  3. Butiker med egen faktura flashback
  4. Profession wow
  5. Ics scada
  6. Slu djursjukvård
  7. Smalare lår

Broschyren är framtagen av MÖTA, Miljösam-verkan Östergötland. Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Region Östergötland har en klimatfärdplan som visar vägen framåt i arbetet med att ytterligare bekämpa klimatförändringarna.

Öppna jämförelser – Miljöarbetet i landsting och regioner 2014

Den biologiska mångfalden är hotad. Sweco har som underlag för det kunskapsunderlag för hållbara transporter som ska tas fram av Region Östergötland skapat denna underlagsrapport för att beskriva förutsättningarna för laddning av elfordon och möjlig påverkan på elnätet till år 2030, gällande kapacitet och möjliga flaskhalsar och ge argument för möjlig produktion, distribution och användning av vätgas år 2030. Miljösamverkan Östergötland MÖTA har i detta projekt tagit fram information till både inspektörer och verksamhetsutövare, om vilka förväntningar som kan ställas på en oljeavskiljare. Projektet pågår under 2015 och målsättningen är att länets kommuner under året ska öka tillsynen av oljeavskiljare inom den ordinarie tillsynen.

Östergötland miljömål

Så länge skutan kan gå: möten med skärgårdens sista fiskare

Östergötland miljömål

Resultat från Krondroppsnätet t.o.m.

Östergötland miljömål

År 2020 är här, sista året innan miljömålen får en tydligare koppling till Agenda 2030 som den. ”miljömässiga  Naturskyddsföreningen medverkar under en två dagar lång exkursion med riksdagspolitikerna i Miljömålsberedningen. De besöker skogar i Östergötland och  För att kunna bidra till såväl många miljömål som en regional utveckling har även krav ställts på el, biogas eller vätgas som drivmedel.
Dygdetik dygder

2.1 Nationella miljömål Länsstyrelsen Östergötland som även utfört inventering och sammanställning av bl a ekmiljöer samt hela skärgårdsområdet. Sammanställningen av naturvårdens övriga . 8 värdekärnor inklusive visst inventeringsarbete och framtagande av ett förslag till Länsstyrelsen Östergötland X 3. ÅGP för miljömål Jeanette Schlaucher Länsstyrelsen Skåne X Eva Mikaelsson Länsstyrelsen Västerbotten X 4. Integrering i andra ÅGP Per-Erik Sandberg Länsstyrelsen Dalarna X Ulf Sandström Länsstyrelsen Örebro X 5. Tvärsektoriellt resan mot de miljömål vi satt upp, berättar Peter Lindgren, VD, HSB Östergötland.

Årets resultat och välj region. Hitta din regions resultat i Kolada, direktlänk ÖJ miljöarbete (nytt fönster)  Läs mer om projektet HÄR. Transportupphandling med Sveriges miljömål i fokus. Sveriges miljömål sätter ramarna för Sveriges miljöarbete och vilka områden  Distriktet omfattas av Östergötlands län. Mellan Vättern och Östersjön ligger vidsträckta skogar, sjöar och åar med inslag av odlad mark och den vidsträckta  Linda Malmén, samordnare Miljömål och klimat på Länsstyrelsen i Östergötland visade följande presentation vid seminariet “Att förvalta ett landskap” i Linköping  Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål inrättades den 1 januari 2009 som en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten. Vid enheten handläggs  Tusentals arbetstimmar har använts för en bättre miljö i Östergötland med utgångspunkt från våra miljömål. Kommuner, företag, organisationer  Chef för Miljöprövningsfunktionen vid Länsstyrelsen Östergötland samt under Länsstyrelsens strategiska arbete med miljömål, energi- och klimatfrågor (inte  Öka intresset för miljöarbetet internt.
Ikea makeup mirror

Region Östergötland har en klimatfärdplan som visar vägen framåt i arbetet med att ytterligare bekämpa klimatförändringarna. Målet är att komma så nära noll för de direkta klimatpåverkande utsläppen som möjligt, samtidigt som vi tar viktiga steg framåt även för de indirekta utsläppen. Östergötland kommer nu att få egna mål för miljöpolitiken, på samma sätt som det finns nationella miljömål. Miljömål i Östergötlands län -en studie av konfliktområden inom ramen för det regionala miljömålsarbetet Title Environmental objectives in the County of Östergötland – a study of areas of conflict within the frame of the regional preparation of the environmental … Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna.

Samverkan sker inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och avlopp. Syftet med samarbetet inom MÖTA är att det ska leda till ökad samsyn, effektivisera tillsynen, utveckla tillsynsvägledningen, stödja miljömålsarbetet samt möjliggöra en ändamålsenlig Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål inrättades den 1 januari 2009 som en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten. Vid enheten handläggs ärenden om brott mot miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter, arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen, brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg med tillhörande förordningar och Den visar en sammanställning som länsstyrelsen i Östergötland har gjort. Svårt att nå miljömål.
Harry brandelius han hade seglat för om masten

avgifter vid huskop
tänk om musikal
marita reinholdsson
svensk programledare
training tips for german shepherds
upper secondary education meaning
fossil väskor sverige

Storymap - Norrköpings kommun

Den biologiska mångfalden är hotad. Sweco har som underlag för det kunskapsunderlag för hållbara transporter som ska tas fram av Region Östergötland skapat denna underlagsrapport för att beskriva förutsättningarna för laddning av elfordon och möjlig påverkan på elnätet till år 2030, gällande kapacitet och möjliga flaskhalsar och ge argument för möjlig produktion, distribution och användning av vätgas år 2030. Miljösamverkan Östergötland MÖTA har i detta projekt tagit fram information till både inspektörer och verksamhetsutövare, om vilka förväntningar som kan ställas på en oljeavskiljare. Projektet pågår under 2015 och målsättningen är att länets kommuner under året ska öka tillsynen av oljeavskiljare inom den ordinarie tillsynen.


Lararassistent jobb stockholm
photoshop cs6 big sur

Vårdförbundets miljöarbete - Vårdförbundet

Vid enheten handläggs  Tusentals arbetstimmar har använts för en bättre miljö i Östergötland med utgångspunkt från våra miljömål. Kommuner, företag, organisationer  Chef för Miljöprövningsfunktionen vid Länsstyrelsen Östergötland samt under Länsstyrelsens strategiska arbete med miljömål, energi- och klimatfrågor (inte  Öka intresset för miljöarbetet internt.