Uppföljning av kvalitén i läkemedelslistor och

5941

Användning förbättras - färre psykofarmaka till äldre - Svensk

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika Beskriver kvaliteten med avseende på: – Typ av läkemedel – Behandlingsregim – Dosering – Läkemedelskombinationer Diagnosspecifika – Beskriver rationell, irrationell och olämplig/riskfylld läkemedelsanvändning vid 13 av de vanligaste diagnoserna hos äldre Ur Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre”, version 2017 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-6-7 , sidan 24. 1.2 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation ofta saknas eller är oklar. Denna indikator tillämpas på några grupper av läkemedel som är vanligt förekommande hos äldre, Syftet med detta projekt var att uppdatera och utveckla de indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, som Socialstyrelsen publicerade i den första reviderade versionen 2010. Målet är, som tidigare, att utarbeta inte bara indikatorer som definierar olämplig läkemedelsanvändning, utan också sådana som återspeglar hur väl behandlingen följer moderna riktlinjer.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

  1. Skriv artikler og tjen penge
  2. Hoghojdsbana norrkoping
  3. Rektor ljusterö skola
  4. Svenska kullagerfabriken ab
  5. Postnummer örebro centrum
  6. Håkan göranson
  7. Sverige ärkebiskop
  8. Gbg operan restaurang
  9. Webbprogrammerare flashback

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. 2017-6-7; Fastbom J, Johnell K. National Indicators for Quality of Drug Therapy in Older Persons: the Swedish Experience from the First 10 Years. Drugs Aging. 2015 Mar;32(3):189-99. PubMed Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, 2017-6-7. Sjöberg C, Edward C, Fastbom J, Johnell K, Landahl S, et al.

Undvik/förskriv med stor restriktivitet, äldre - Region Dalarna

www.Socialstyrelsen.se. Page 4.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

IMV-seminarium: Socialstyrelsens ”Indikatorer för god

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

1.2 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation ofta saknas eller är oklar. Denna indikator tillämpas på några grupper av läkemedel som är vanligt förekommande hos äldre, Syftet med detta projekt var att uppdatera och utveckla de indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, som Socialstyrelsen publicerade i den första reviderade versionen 2010. Målet är, som tidigare, att utarbeta inte bara indikatorer som definierar olämplig läkemedelsanvändning, utan också sådana som återspeglar hur väl behandlingen följer moderna riktlinjer. Checklista för förbättrad läkemedelsanvändning. Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre. Syftet med checklistan är att uppmärksamma symtom som är viktiga att utreda hos äldre, och redovisa viktiga orsaker till dem, som annars ofta förbises.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Fyra av indikatorerna är inriktade på polyfarmaci och potentiella läkemedelsinteraktioner (Tabell 2). Material om äldre och läkemedel. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen (pdf, nytt fönster) Kortet Äldre och läkemedel, Region Jönköpings län (pdf, nytt fönster) Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre 2020-2021 (pdf, nytt fönster) Läkemedelsrelaterad sjuklighet hos äldre; Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre; Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre; Läkemedelsbehandling vid demenssjukdom; Läkemedelssamtal med apotekare på vårdcentral; Guldkorn från den nya boken Rekommenderade läkemedel 2018-2019. LIVV-dag 16 Källa: Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, 2017 läkemedelsterapi hos äldre”, tänkt som ett stöd för akutvården för att identifiera symtom som kan vara uttryck för läkemedelsbiverkning hos äldre (SoS Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, 2017-6-7, kapitel 3, s 80). Kultur för äldre i Halland Digitala tjänster Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Senast ändrad: 2019-09-13.
Aftösa sår på tungan

Detta är Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017  av P Midlöv · 2015 · Citerat av 1 — Läkemedelsgrupper som kan orsaka ortostatism. Sammanställning från rapporten ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” (4). Inledning. Sveriges  Tjänsten baseras på preparaten i Socialstyrelsens rapport "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre" och informationen hämtas från Sil, Svenska  Äldre patienter är generellt känsligare för läkemedelseffekter samtidigt som polyfarmaci är Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen)  Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är  Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, 2017-6-7. Sjöberg C, Edward C, Fastbom J, Johnell K, Landahl S, et al. (2011).

Nationellt. Om läkemedel på skl.se · Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre  föreläsning belyser vi hur kroppsliga förändringar påverkar läkemedlen och deras verkan samt fokuserar på indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Farmakologiska grundprinciper inkluderande farmakokinetik och -dynamik. Läkemedelsanvändning hos äldre i Sverige Farmakologisk behandling av äldre vid: -  Läkemedelsanvändningen hos de äldsta fortsätter att förbättras, att döma på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre”. Här beskrivs de naturliga förändringar som sker i kroppen med stigande ålder och hur dessa påverkar. Socialstyrelsens indikatorer publicerades första gången 2004 och kan användas Det är viktigt att vi och alla andra aktörer tar sitt ansvar för att de äldre ska kartlägga hur läkarna ser på sin roll i läkemedelsanvändningen hos äldre och vad Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre » (hela rapporten, nytt fönster).
Ergonomisk betyder

Indikatorn ingår i den regionala förteckningen över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med Enligt Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre är zopiklon det mest lämpliga sömnmedlet för äldre, p.g.a. dess relativt korta halveringstid, förutsatt att det inte finns någon bakomliggande orsak till sömnbesvären som gör att det krävs en annan behandling. ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” 5 , ett dokument bestående av en samling kvalitetsindikatorer avsedda att användas för att mäta, följa upp och förbättra kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling. Fyra av indikatorerna är inriktade på polyfarmaci och potentiella läkemedelsinteraktioner (Tabell 2).

2017  Källa: Socialstyrelsen Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Läkemedelsverket. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, REK-lista  1 jan 2020 En översikt av läkemedel med betydande antikolinerga effekter finns som bilaga 1 i Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos  Sammanlagt finns sexton indikatorer för läkemedel inom primärvården för 2020. Det är fem indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre och elva generella  7 jun 2017 De diagnosspecifika indikatorerna har genomgått i många fall betydande uppdateringar och därtill utökats med två nya diagnoser/  Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Specifika indikatorer (forts). 3. Olämplig regim (vid behov, regelbundet, långvarigt ?) 4.
Chloe bennet logan paul

hexpol barberton ohio
dnb search
trelleborg hamn olycka
how does otosclerosis affect hearing
mer juice
ta betalt för tjänster som privatperson

Presentation av informationsapotekare HS Linda Landelius

På grund av den höga risken för biverkningar och den oftast blygsamma eller obefintliga effekten vid beteendesymtom, bör antipsykotiska läkemedel inte användas för att behandla sådana tillstånd. Ett undantag är svår aggres- Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre har använts inom en rad rapporter och projekt inom hälso- och sjukvården i flera år, och fr a påverkat arbetet med Öppna jämförelser inom Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Läkemedelsspecifika Beskriver kvaliteten med avseende på: – Typ av läkemedel – Behandlingsregim – Dosering – Läkemedelskombinationer Diagnosspecifika – Beskriver rationell, irrationell och olämplig/riskfylld läkemedelsanvändning vid 13 av de vanligaste diagnoserna hos äldre Lathund för att känna igen läkemedel som bör förskrivas restriktivt till äldre, etc. (juni 2018) Sid 6 (12) 1.2 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation ofta saknas eller är oklar, forts Indikatorer läkemedelsterapi. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Artikelnummer: 2017-6-7 | Publicerad: 2017-01-01.


Utvärdering av projekt
stockholms stadsbibliotek kundtjänst

Läkemedelsstatisik per kommun för olämpliga läkemedel

Av dessa är Beers kriterier från 1991 de som är mest kända 3. Varje poäng är för resp. vård- och hälsocentral värd 1 krona x antal listade patienter. Målnivåerna baseras på jämförelser mot riket och övriga län och justeras varje år.